Geschillenbeslechting

ABLD heeft ruime ervaring met juridische procedures die betrekking hebben op food en agribusiness. Wij staan cliënten bij in rechtbanken in heel Nederland, en in commerciële arbitrages ook daarbuiten.


Wat ABLD voor u kan doen

  • Voordat de beslissing wordt genomen over al dan niet procederen moet goed inzicht verkregen worden in de feiten en omstandigheden, de goede en kwade kansen van een juridische procedure en de mogelijkheden voor een eventuele schikking.
  • Een juridische procedure vergt nauwe samenwerking met u en uw medewerkers die bij de zaak betrokken zijn. Wij regelen het zo dat uw normale werkzaamheden minimaal worden belast.
  • Soms ontkomt u er niet aan om in het buitenland te procederen. Wij beschikken over een netwerk van vertrouwde en deskundige advocaten waar wij mee samenwerken. U bent en blijft in goede handen.


Waarom ABLD

  • We zijn goed in wat we doen: Procederen is onze core business. Wij begeleiden u door het hele proces, maar we bespreken ook met u wanneer we van mening zijn dat u er verstandig aan doet om ervan af te zien.
  • We zijn pragmatisch: Voor veel van onze cliënten is procederen iets dat ze alleen doen als het echt niet anders kan. We realiseren ons dat als de mogelijkheid zich voordoet het geschil snel af te wikkelen u daar meer van wil weten.
  • We hebben ervaring in food en agribusiness: De kans is klein dat de rechter die over uw zaak moet oordelen verstand heeft van uw sector. Daarom hebt u een advocaat nodig die uw kant van het verhaal goed voor het voetlicht weet te brengen.


Bestaat de kans dat u moet gaan procederen? Dan is het goed om snel te overleggen.

U kunt ons bellen of een bericht sturen.