Belangrijke informatie

Over ons

 

Over onze dienstverlening

ABLD is een advocatenkantoor dat zich toelegt op juridische dienstverlening aan bedrijven en organisaties die actief zijn food en agribusiness.


Onze tarieven en betalingsvoorwaarden

ABLD spreekt met cliënten tarieven af die recht doen aan het belang van de zaak en de complexiteit van de te verrichten werkzaamheden. Op facturen wordt gespecificeerd het verschuldigde honorarium de kantoorkosten ad 6,5%, verschotten en BTW. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd en facturen worden per e-mail verzonden. De standaard betalingstermijn is veertien dagen.

 

De Nederlandse Orde van Advocaten

Advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070 335 3535, info@advocatenorde.nl.

Zaakwaarneming tijdens afwezigheid is geregeld met Willems Advocaten & Rechtsanwälte N.V. in Amsterdam.


Klachten, ABLD Algemene Voorwaarden en geschillenbeslechting

 

Over onze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering

ABLD is voor (beroeps)aansprakelijkheid verzekerd bij de Nederlandse vestiging van Zurich Insurance plc (Zurichtoren, Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag, telefoon 070 418 4184. Beroepsaansprakelijkheid is gedekt tot een maximum van € 2,5 miljoen per aanspraak. Uitgesloten zijn aanspraken die zijn ingesteld op grond van of zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.